Kabinet komt met oplossing voor knelpunten inlichtingenwet in cyberdomein

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kent verschillende knelpunten in het cyberdomein die het lastiger voor de AIVD en MIVD maken om Nederland tegen landen met een offensief cyberprogramma te beschermen, zo stelt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken, die snel met een oplossing hiervoor zegt te komen.

De Wiv werd op 1 mei 2018 van kracht en geeft de AIVD en MIVD nieuwe bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid. Er is overeengekomen dat de Wiv na de inwerkingtreding binnen twee jaar zal worden geƫvalueerd door een onafhankelijke commissie en waar nodig zal worden aangepast.

Uit die evaluatie bleek volgens toenmalig minister Kamp van Defensie dat het huidige wettelijk kader van de Wiv onvoldoende is om snel en wendbaar in het digitale domein te opereren. “In de praktijk leidt dit voor de diensten tot urgente operationele knelpunten, die zich vooral manifesteren in het cyberdomein”, aldus de minister in december.

Minister Bruins Slot laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat deze knelpunten al voor het wijzigen van de Wiv moeten worden opgelost. “Het kabinet wil dat de diensten in staat blijven om Nederland te beschermen tegen landen met een offensief cyberprogramma. Dit kan alleen gebeuren met voldoende waarborgen en effectief toezicht, passend bij dit type onderzoek”, zo stelt de minister. Die zegt op de “kortst mogelijke termijn” met een oplossingsrichting voor de knelpunten te komen.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl