Kabinet gaat juridische grondslag coronatoegangsbewijs onderzoeken

Het kabinet gaat in voorbereiding op een mogelijk nieuwe coronagolf later dit jaar de juridische grondslag van een coronatoegangsbewijs onderzoeken. Dat laat minister Kuipers van Volksgezondheid in de nadere uitwerking van de lange termijn corona-aanpak weten.

Door het vervallen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 afgelopen mei is er momenteel geen wettelijke grondslag om collectieve verplichtende maatregelen op te leggen voor de bestrijding van corona. Het kabinet werk nu aan een aanpassing van de Wet publieke gezondheid om verplichtende maatregelen voor het bestrijden van infectieziekten door te kunnen voeren.

In het eerste deel van deze aanpassing wil het kabinet een structurele grondslag creëren om bij de infectieziektebestrijding van A-ziekten, waaronder corona, verplichtende maatregelen op te kunnen leggen. Volgens Kuipers kan het coronabewijs van belang zijn bij het tegengaan van corona, maar is niet op voorhand duidelijk of dit ook geldt voor toekomstige epidemieën.

Omdat de eerste aanpassing van de Wet publieke gezondheid is gericht op het creëren van structurele grondslagen voor maatregelen voor de bestrijding van epidemieën in het algemeen, is het coronatoegangsbewijs hierin niet opgenomen. Het kabinet zegt de komende tijd met sectoren in gesprek te gaan om te kijken of het coronabewijs in bepaalde omstandigheden een gewenste maatregel kan zijn. In het verlengde daarvan wordt gekeken of hiervoor een
aanvullende wettelijke grondslag nodig is. Iets dat het kabinet zal onderzoeken.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl