Justitie stopt definitief met medewerking aan e-maildienst voor gevangenen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft besloten om de medewerking aan e-maildienst eMates, dat e-mailverkeer tussen gedetineerden en hun familie en vrienden verzorgt, definitief te stoppen. Er wordt nu onderzocht of en hoe een alternatieve elektronische berichtenservice in eigen beheer van DJI eruit kan zien.

Vorig jaar maart uitte het Openbaar Ministerie (OM) zorgen over eMates. De eerste en grootste zorg was het gebrek aan contractuele afspraken tussen DJI en eMates. Er was geen zicht op het systeem en het was niet bekend of het voldeed aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de verwerking van persoonsgegevens. Verder was het volgens het OM onduidelijk of er waarborgen bestaan tegen ongeoorloofde toegang tot die gegevens.

Tevens was er geen zicht op de informatie van gedetineerden die via dit systeem wordt verstuurd en de wijze waarop en wie erbij eMates hiertoe toegang heeft, en hoe zij met die informatie omgaan. Dit geldt volgens het OM zowel voor informatie waar gedetineerden zich bevinden, welke andere gedetineerden zich ook in dezelfde inrichting bevinden, als voor de inhoud van die berichten. Een ander punt van zorg was het aantal via de dienst verstuurde berichten. Vanwege de zorgen besloot DJI het gebruik van de e-maildienst tijdelijk stop te zetten.

“De berichtenservice, die kleinschalig is begonnen met het idee gedetineerden snel en laagdrempelig contact te laten houden met hun relaties, is mogelijk uitgegroeid tot een kwetsbare dienst die doelwit kan zijn voor kwaadwillenden”, stelde minister Weerwind voor Rechtsbescherming vorig jaar april. Volgens de minister is de grootste zorg dat er geen zicht is op het systeem van eMates en niet bekend is of het voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de verwerking van persoonsgegevens. “Dit is een generiek probleem dat maakt dat de berichtenservice voor een ieder wordt opgeschort.”

De Auditdienst Rijk (ADR) werd vervolgens gevraagd een onderzoek uit te voeren, maar het onderzoeksrapport heeft de zorgen niet kunnen wegnemen. Naar aanleiding van de bevindingen van de ADR heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen besloten de medewerking aan de berichtenservice definitief te beëindigen. DJI zegt dat een veilige en eigentijdse berichtenservice waarde heeft en onderzoekt nu of en hoe een alternatieve elektronische berichtenservice in eigen beheer eruit kan zien.

“Langs deze weg willen we iedereen bedanken die ons de afgelopen dagen heeft benaderd om ons een hart onder de riem te steken. Jullie steun en waardering betekent heel veel voor ons! Het geeft ons de moed om door te gaan. Wij blijven positief en hopen op een goede afloop”, liet eMates vorig jaar maart via Twitter weten. Via de eigen website meldt eMates dat het eind januari een gesprek met de directie van DJI zou hebben. “Wij hopen dat er dan snel een besluit wordt genomen over de voortzetting van onze service.”

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl