JGZ registreert voortaan toestemming voor gegevensuitwisseling met RIVM

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-orgnisaties leggen voortaan voor alle kinderen vast of ze toestemming geven voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Voor 1 januari van dit jaar werd dit niet altijd geregistreerd in de digitale dossiers van de JGZ-organisaties, ook al werden ouders en kinderen wel gewezen op de mogelijkheid om uitwisseling van gegevens met het RIVM te weigeren of toe te staan.

Dat laat staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten. Tot 1 januari van dit jaar werden ouders en kinderen die deelnamen aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) volgens de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geïnformeerd en gewezen op de mogelijkheid om het uitwisselen van hun gegevens toe te staan of te weigeren.

Deze keuze werd echter niet altijd geregistreerd in de digitale JGZ-organisaties. Per 1 januari van dit jaar is routinematig informeren, navragen en registreren van toestemming ingebouwd in de werkprocessen van de JGZ-organisaties, stelt Van Ooijen. “Hiermee is geborgd dat de persoonlijke keuze die ouders en kinderen maken inzake de uitwisseling van hun gegevens wordt vastgelegd in hun digitale dossiers bij de JGZ-organisaties en dat hiernaar wordt gehandeld.”

Volgens de staatssecretaris heeft de invoering van het informed consent impact op de uitvoeringspraktijk van de JGZ-organisaties. Zo kunnen ouders of kinderen die geen toestemming hebben gegeven voor de gegevensuitwisseling met het RIVM een uitnodiging ontvangen voor een vaccinatie die het kind niet hoeft of niet meer hoeft te halen. Daardoor moeten betrokken ouders en JGZ-professionals zelf goed opletten of de uitnodigingen voor vaccinaties kloppen, aldus de staatssecretaris.

Verder zal de invoering van het informed consent impact op hebben op de nauwkeurigheid waarmee de vaccinatiegraad is te bepalen, omdat het RIVM van minder kinderen vaccinatiegegevens met persoonsgegevens zal ontvangen dan voorheen, merkt Van Ooijen op. Om lokaal toch een nauwkeuriger beeld van de vaccinatiegraad te krijgen kunnen de JGZ-organisaties individueel deze informatie aanvullen.

“Want conform regelgeving registreren de JGZ-organisaties alle RVP-vaccinaties in het digitale dossier van kinderen die bij hen in zorg zijn. Op dit moment wordt onderzocht of en op welke manier aanvulling van het landelijk beeld bij het RVM door de JGZ-organisaties mogelijk is”, voegt de staatssecretaris toe. Afsluitend laat hij weten de invoering van deze wijziging in de registratie van het RVP nauwlettend te zullen monitoren.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl