Honderden reacties op voorstel om VvE’s volledig digitaal te laten vergaderen

De consultatie van het wetsvoorstel waardoor VvE’s volledig digitaal mogen vergaderen heeft honderden reacties opgeleverd, zo heeft minister Weerwind voor Rechtsbescherming laten weten. Op 1 februari verviel de Tijdelijke wet COVID-19 die VvE’s de mogelijkheid gaf om volledig digitaal te vergaderen. Doordat de wet is vervallen kunnen VvE’s voorlopig niet meer volledig digitaal vergaderen.

Afgelopen december kwam het kabinet met het wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen, dat volledig digitaal vergaderen permanent mogelijk maakt voor VvE’s. Het wetsvoorstel werd eerder dit jaar ter consultatie aangeboden, zodat het publiek erop kan reageren. In totaal kwamen er vierhonderd reacties op het voorstel binnen.

“Na verwerking van deze reacties wordt het voorstel behandeld in de ministerraad en vervolgens aan de Afdeling advisering van de Raad van State gezonden voor advies. De verwachting is dat kort voor of na het zomerreces deze stap gezet kan worden”, aldus de minister. Daarna moet het wetsvoorstel nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld.

VvE’s die na 1 februari volledig digitaal hebben vergaderd kunnen ervoor kiezen om genomen besluiten opnieuw te nemen in een vergadering die voldoet aan de wet, het reglement en de statuten van de VvE, merkt Weerwind op. Daarnaast kan de VvE een besluit buiten vergadering nemen, stelt de bewindsman verder.

De PvdA had Kamervragen gesteld over de onduidelijkheid voor VvE’s om digitaal te vergaderen. PvdA-Kamerlid Nijboer wilde onder andere weten hoeveel VvE’s, ondanks de ongeldigheid ervan, sinds 1 februari toch digitaal hebben vergaderd. De minister heeft geen concrete cijfers maar zegt met belangenorganisaties in gesprek te gaan om te kijken of extra stappen nodig zijn. zoals aanvullende voorlichting vanuit de overheid.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl