GGD’en stoppen met ontwikkeling van digitaal jeugddossier

GGD Hollands Noorden, GGD regio Utrecht en GGD Twente hebben besloten om de ontwikkeling van een digitaal jeugddossier stop te zetten, ook al is er bijna 13 miljoen euro in het project geïnvesteerd. “De ontwikkeling van dit dossier bleek een moeizaam proces. Vanwege een blijvend verschil van inzicht over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD is een impasse ontstaan”, zo laten GGD Hollands Noorden, GGD Twente en GGD regio Utrecht op de eigen website weten.

Vanaf 2008 zijn gemeenten wettelijk verplicht om binnen de Jeugdgezondheidszorg cliëntgegevens digitaal vast te leggen. In 2015 is gestart met de voorbereiding om te komen tot een nieuw digitaal dossier. Tijdens de start van het project bestond er nog geen enkel digitaal dossier dat aan alle eisen voldeed. Dit was de reden voor de drie betrokken GGD’en om een nieuw digitaal dossier te laten ontwikkelen.

Het was de bedoeling dat het een “nieuwe eigentijdse dossierapplicatie” voor de jeugdgezondheidszorg zou worden, waarbij ouders en kinderen toegang tot onderdelen van het dossier zouden hebben. Er is echter een “verschil van inzicht” ontstaan over de kwaliteit en functionaliteit van het digitaal jeugddossier. Vanwege de ontstane impasse is nu besloten om de stekker eruit te trekken. GGD Twente investeerde ruim 4 miljoen euro in het project, GGD Hollands Noorden een bedrag van 3,9 miljoen euro en GGD Regio Utrecht zo’n 4,9 miljoen.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl