Gemeenten krijgen meldplicht voor uit kluis vermiste paspoorten

Nederlandse gemeenten worden verplicht om uit hun kluis vermiste paspoorten bij staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering te melden. Ook wordt er gekeken om periodieke kluiscontroles te verplichten. Met deze maatregelen wil de staatssecretaris identiteitsfraude met paspoorten tegengaan.

In juli meldde Van Huffelen dat corrupte ambtenaren op bestelling Nederlandse paspoorten aan criminelen hebben geleverd, waarbij pasfoto’s van andere mensen werden gebruikt die op de aanvrager leken. Volgens de staatssecretaris blijkt uit nieuwe, recente gevallen van ambtelijke corruptie aan de gemeentebalie dat het niet alleen over incidenten uit het verleden gaat, maar om een actueel probleem.

“Ik maak mij zorgen dat zware criminelen met kennis van binnenuit op oneigenlijke gronden paspoorten en ID-kaarten kunnen verkrijgen voor hun criminele activiteiten en met een valselijk opgemaakt paspoort of ID-kaart onopgemerkt hun gang kunnen gaan”, zo laat Van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Naast al aangekondigde maatregelen om fraude tegen te gaan wil de staatssecretaris ook andere stappen invoeren. Zo wordt gekeken om een VOG verplicht te maken voor personeel dat zich met de uitgifte van paspoorten bezighoudt. Daarnaast is ook verplichte “kluis-hygiëne” een mogelijkheid. Nog niet uitgegeven paspoorten worden door gemeenten bewaard in een kluis.

Bij de meeste gemeenten wordt volgens de staatssecretaris wekelijks geteld of het juiste aantal nog in de kluis
ligt. Van Huffelen adviseert gemeenten om dagelijks of op wisselende dagen de paspoorten te tellen. Ook hiervan wordt gekeken of dit een wettelijke verplichting wordt. Wanneer blijkt dat een paspoort uit de kluis wordt vermist hoeft een gemeente dit niet te melden.

“Ik weet dus niet hoe vaak dit gebeurt en wat uitgevende instanties voor maatregelen nemen”, aldus Van Huffelen. Ze wil daarom een meldplicht invoeren om zo naar eigen zeggen beter zicht op “verdwenen” paspoorten te krijgen en wat in deze gevallen moet worden gedaan. Later dit jaar komt de staatssecretaris met een nieuwe update over de maatregelen.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl