Gebruik contant geld door Nederlanders bleef vorig jaar redelijk stabiel

Het gebruik van contant geld door Nederlanders is vorig jaar redelijk stabiel gebleven ten opzichte van 2020, zo blijkt uit de vandaag verschenen jaarrapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). In 20,4 procent van de betalingen bij fysieke verkooppunten werd er vorig jaar contant afgerekend, tegenover 22,4 procent het jaar daarvoor.

In tien jaar tijd daalde het aantal contante betalingen met 72 procent van 4,1 miljard betalingen in 2011 naar 1,2 miljard in 2021, terwijl de totale waarde ervan met 61 procent afnam, van 52 miljard euro naar 20 miljard. Een gemiddelde contante betaling bedroeg vorig jaar 17,34 euro, iets hoger dan in 2020 (16,40 euro) en aanzienlijk hoger
dan in 2010 (11,80 euro). In 2021 gaf 97 procent van de winkels aan contante betalingen te accepteren. Drie procent hanteert een “pin only” beleid.

Waar de coronapandemie begin 2020 voor een grote verschuiving van contant naar pinnen zorgde, lijkt het effect ervan in 2021 beperkt. Wel stelt het MOB dat het gebruik van contant geld en de chartale infrastructuur onder druk staan en de voorwaarden waaronder contant geld als betaalmiddel aan de kassa goed kan blijven functioneren vorig jaar niet gegarandeerd waren, zo laat de jaarrapportage weten.

Om ervoor te zorgen dat contant geld als betaalmiddel aan de kassa goed blijft functioneren, ook als er geleidelijk
steeds meer elektronisch betaald wordt, hebben de vier grote banken en Betaalvereniging Nederland, consumentengroepen, winkeliers, horeca en tankstations, chartale dienstverleners en De Nederlandsche Bank (DNB) eerder dit jaar het Convenant Contant Geld ondertekend.

Het Convenant bevat afspraken die, onder andere, betrekking hebben op de minimumaantallen geldopname- en
afstortautomaten, elektronische terugvalopties voor pinnen, een inclusief betalingsverkeer en anti-witwasmaatregelen. Ook hebben banken toegezegd om de tarieven voor contant geld tot medio 2023 niet te
verhogen. Daarnaast zal er worden onderzocht op welke manier het publiek belang van contant geld het beste geborgd kan worden op lange termijn. Het onderzoek zou uiterlijk in februari volgend jaar moeten zijn afgerond.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer bestaat uit vertegenwoordigers van diverse aanbieders en gebruikers in het betalingsverkeer, waaronder de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, Betaalvereniging Nederland, Consumentenbond, Koninklijke Horeca Nederland, MKB-Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken, Oogvereniging, Detailhandel Nederland en Thuiswinkel.org.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl