Europese Commissie komt volgend jaar met wetsvoorstel voor digitale euro

“Het belang van privacy werd breed gedeeld door lidstaten. In de Eurogroep was er steun voor een risicogebaseerde aanpak, waarbij er meer privacy zou moeten zijn bij kleine transacties”, aldus de minister. Wat precies met kleine transacties wordt bedoeld en hoe het met de privacy van grote transacties zit wordt niet in de Kamerbrief vermeld. Wel laat Kaag weten dat de EU-lidstaten vinden dat een digitale euro contant geld niet mag vervangen.

Gezien het track record tot nu toe (van zowel de EU, D66 en de kabinetten Rutte), neem ik deze uitspraken met een zeer groot korreltje zout.
Geef ze een vinger en voor het het weet ben je je hele arm kwijt. Onder het mom van : KP-, Terrorisme-, en Witwas-bestrijding, of anders omdat het systeem er toch al is en dus ook wel voor andere doeleinden gebruikt kan worden door oa. commerciële partijen, onderzoekers en veiligheidsdiensten.

Neem daarbij de conclusie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat de virtuele munt weinig meerwaarde voor burgers en bedrijven heeft, en je vraagt je af welke lobby-groepen hier wel belang bij hebben.

En waarom de EC haar oren hier naar laat hangen.
De EC zit te ver van het volk af en ze gedragen zich als regenten.
Niet als een groep politici die voor het hele volk hoort te werken.

En zijn er op dit moment geen belangrijkere en urgentere problemen waar de EC zich over zou kunnen buigen.

Bv hoe de EU haar eigen energievoorziening kan veiligstellen.
Met eigen energiebronnen (gas, olie, kernenergie, zon, water, wind, etc)
Onafhankelijk van de wereld buiten de EU.

Iets waar ze al decennia aan hadden kunnen (moeten) werken, ipv alles uit te verkopen aan Rusland en nu weer Quatar.
Hoe kun je als individuele landen en Unie je energielevering zo kwetsbaar laten worden, en je eigen zo uitleveren aan de nukken van een markt en (vijandige) landen.
Was dat niet een van de doelen van de EU? (kies maar)

Maar het regelen van een digitale euro is blijkbaar belangrijker.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl