Europees Parlement stemt in met nieuwe cyberbeveiligingswetgeving

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met nieuwe wetgeving die strengere eisen aan bedrijven, overheden en infrastructuur stelt op het gebied van cyberbeveiligingsmaatregelen. De wetgeving, waarover de leden en de Raad al overeenstemming bereikten in mei dit jaar, komt met verplichtingen voor risicobeheer, rapportageverplichtingen en het delen van informatie.

De richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging (NIS2) introduceert nieuwe regels die een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in de hele EU moeten bevorderen – zowel voor bedrijven als voor landen. Ook worden de cyberbeveiligingseisen aangescherpt voor middelgrote en grote bedrijven die in belangrijke sectoren actief zijn. De eisen hebben onder meer betrekking op het afhandelen van incidenten, beveiliging van de toeleveringsketen, encryptie en het openbaar maken van kwetsbaarheden.

De NIS2-richtlijn is een herziening van de richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging uit 2016 en wil meer duidelijkheid scheppen en de implementatie verbeteren en inspelen op de snelle ontwikkelingen in dit gebied. De richtlijn dekt meer sectoren en activiteiten dan voorheen, stroomlijnt de rapporteringsverplichtingen en pakt de beveiliging van de toeleveringsketen aan.

Zo moeten meer entiteiten en sectoren maatregelen nemen om zich tegen cyberaanvallen te beschermen. Het gaat dan om sectoren als energie, vervoer, banken, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, openbaar bestuur en ruimtevaart. Ook wordt een kader vastgesteld voor betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende autoriteiten en lidstaten en wordt een “Europese kwetsbaarheidsdatabase” opgezet. Verder legt de wet EU-landen strengere verplichtingen op, op het gebied van toezicht voor cyberbeveiliging. Nu de wet is aangenomen hebben lidstaten 21 maanden de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl