EU-lidstaten “overwegend positief” over plan alle chatberichten te controleren

De lidstaten van de Europese Unie zijn “overwegend positief” over het plan van de Europese Commissie om alle chatberichten van Europeanen verplicht te controleren. Dat heeft minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid laten weten. Brussel wil chatdiensten en andere techbedrijven verplichten om alle berichten en andere content van gebruikers te controleren op kindermisbruik en grooming.

De Europese privacytoezichthouder EDPS en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) lieten eerder al weten dat ze zich zeer grote zorgen over het plan maken. Volgens de toezichthouders vormt het plan in zijn huidige vorm een groter risico voor individuen en de samenleving in zijn geheel dan voor criminelen die voor kindermisbruik worden vervolgd. Ze maken zich dan ook zorgen over de impact die de voorgestelde maatregelen op de privacy en persoonlijke data van personen zullen hebben. Verschillende burgerrechtenbewegingen zijn vorige week de campagne “Stop Scanning Me” gestart om Brussel zo ver te krijgen dat het voorstel wordt ingetrokken.

De EU-lidstaten zijn echter “overwegend positief”, aldus minister Yesilgoz. “De lidstaten zien de noodzaak van een Europese aanpak om (online) seksueel kindermisbruik tegen te gaan. Op dit moment wordt onderhandeld over het voorstel en worden de bepalingen nauwkeurig en kritisch bezien. Daarbij wordt ook gekeken naar de effecten van het detectiebevel op end-to-end encryptie”, schrijft ze in een verslag van een overleg van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ).

Yesilgoz voegt toe dat sommige landen vinden dat end-to-end encryptie niet in de weg mag staan van de plannen van de Europese Commissie, terwijl andere landen vinden dat end-to-end encryptie niet mag worden verzwakt. De Europese Commissie is zelf van mening dat het scanplan end-to-end encryptie niet onmogelijk maakt. “Dit wordt momenteel grondig bestudeerd”, merkt de minister op.

Vorige maand werd bekend dat het kabinet een motie van de Partij voor de Dieren, die oproept tot het in stand houden van end-to-end encryptie, zal uitvoeren en Europese voorstellen die end-to-end encryptie onmogelijk maken niet zal steunen. Iets dat Yesilgoz nogmaals herhaalt. “In de besprekingen in de JBZ-Raad over de voorgestelde verordening zal Nederland het standpunt uitdragen dat het een voorstel dat end-to-end encryptie onmogelijk maakt
niet kan steunen.”

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl