E-maildienst: Brussel wil massasurveillance in naam van kinderbescherming

Overheden hebben een gigantische (meta)datahonger, multinationals die flink verdienen aan (meta)data eveneens. Het wordt gezien en verkocht als de heilige graal, AI, BI, whatever. Onder de noemer dat “hoe meer je meet, hoe meer je weet”. Het idee dat mensen aan de top “met een druk op de knop” de juiste informatie, in de juiste hoeveelheid, semantisch rijk, op het juiste moment, zo op hun bordje krijgen, zodat ze direct de juiste “weloverwogen” beslissing kunnen nemen.

Dat ze in het moment van besluit voorbij gaan aan de enorme hoeveelheid kritiekloze aannames op grond waarvan de computer een resultaat uitspuugt, ontgaat ze volkomen. Garbage in, garbage out, is niet aan ze besteed, en eenmaal de knoop doorgehakt zitten ze politiek gezien vast aan de ingeslagen weg, hetgeen ze met hand en tand zullen blijven goedpraten op welke manier dan ook. Want dat zijzelf onkundig zijn? Nee, dat nooit, het ligt altijd ergens anders aan.

Mix daarin de gehanteerde definities en voorwaarden per ingevoerd veld, maar in combinatie met waarop, en hoe, lagere echelons afgerekend en beloond worden, in iedere stap van gegevensmanipulatie en bijbehorende validatie. Iedere schakel in de gehele keten gaat er een eigen sausje overheen gieten uit eigenbelang, onkunde of overbelasting. En dat in groteske organisaties waar het volgen van procedures als belangrijker wordt gezien dan het resultaat. Waarbij ook nog geldt dat als, wat met name misbruikt wordt in de advocatuur, je iets wilt je moet blijven proberen net zolang tot je je zin krijgt, want vroeg of laat kom je een idioot tegen die je onophoudelijke doordrammen gelijk geeft, en dan hang je alles op aan: precedent, ik had al die tijd gelijk, en nu iedereen buigen daarvoor.

Samengevat, een ieder die streeft naar een wensdenken beeldvorming, zal alles wat dat onderbouwt omarmen, en al het andere verketteren. U vraagt, wij draaien. Sales 101, find a need and fulfill it. Als jij machtig genoeg bent om geld van anderen rijkelijk te spenderen aan jouw tunnelvisie, dan zijn er altijd personen te vinden die je daarin volledig gaan bekrachtigen.

Hetgeen ons, al tijden lang, opzadelt met “wonder visies” (zoals: pandemie, oorlog, hongersnood, klimaat, asiel, woningnood, noem maar op), waarbij altijd de regel is: laat ons jullie belastinggeld dan weer die kant, en dan weer die andere kant, ruimschoots over de balk smijten, met daarnaast een sloot aan waanzin regelgeving en betutteling, en alles zal goed komen. Terrorisme, kinderporno, racisme, ijsplaneet, zure regen, droogte, smog, hongersnood, stikstof, oorlog, niets is te gek om niet te misbruiken, zonder ooit ook maar een stuiver aan echte persoonlijke consequenties te verbinden aan hen die aan de touwtjes trekken, maar wederom faliekant miskleunen, doch slechts ten koste van velen onschuldige onmachtigen.

De oplossing is even simpel als voor de hand liggend: beloon rijkelijk hen die over de gehele linie, van hoog tot laag, significant positief verschil maken op beduidend langere termijn, en sta nooit toe dat er beslissingen gemaakt worden door hen die niet zelf ook ten onder gaan, en blijven, als die beslissingen achteraf gezien niet de juiste bleken in de realiteit.

Echte ondernemers voelen in iedere vezel wat dat betekent. Niet alleen hun eigen toekomstig geluk staat op het spel, maar ook die van hun ondergeschikten. Dag en nacht hebben ze die belangen vol in beeld. Dergelijke mensen maken het verschil, of gaan roemloos ten onder. Hoe anders zijn hen die geen natje of droogje missen, ook al brengen zij duizenden, zo niet miljoenen, in langdurige ellende.

Wat eveneens gaat helpen is stopzetten van alle subsidies. Menige maatschappij wereldwijd heeft meermaals ruimschoots aangetoond meer dan klaar te staan voor die maatschappelijke kwesties waar de meerderheid van het volk achter staat. Bewijs, in alle openheid, dat je niet alleen in woord, geniepigheid en achterdeur politiek, je er werkelijk bent voor het algemeen belang, maar door de daadwerkelijke, geheel uit vrije wil en zonder welke drang of dwang of manipulatie dan ook, je een ruime meerderheid van het volk achter je hebt staan. Vroeger werd dat een daadkrachtige democratie genoemd, gedragen door het volk, sprak iedereen de eigen mening uit, vrij en openlijk, maar tegenwoordig gaat het uitsluitend om de beeldvorming, en krijg je problemen als je niet meegaat in het opgelegde narratief.

Tja, van bovenaf, vanuit een haast onaantastbare positie, anderen aanspreken op hun aangeprate verantwoordelijkheden, maar er zelf voor weglopen en wegduiken. Dat is geen leiderschap, dat is manipulatie. Dat is meten met twee maten.

Bewijs eerst maar dat je zelf kunt waarmaken wat je van anderen eist. Iedereens privé moet inzichtelijk zijn, want kinderporno, noem maar op? Ok, voldoe dan subiet aan al die met rechtelijk bevel opgelegde openbaring en spoedige opvolging van WOB verzoeken, maak de ruwe data beschikbaar, geef volledig rekenschap af, SMS berichten die je weigert vrij te geven? Niet onmiddellijk daar volledig aan meewerken? Dan gelijk functie elders, geen wachtgeld, nooit meer een bestuursfunctie, waar dan ook. Vergaderingen zonder publiekelijk beschikbare volledige notulen? Van nul en gener waarde, alles wat daar besproken en afgestemd werd wordt geacht niet gebeurd te zijn. Wat je niet volledig publiekelijk kunt verantwoorden is niet gebeurd. Jezelf een riante inkomensverhoging gunnen, want je hebt het zo zwaar, maar de rest kan op een houtje bijten? Terugdraaien en 25% strafkorting er bovenop. Een bijstandsmoeder die een tientje niet kan verantwoorden mangelen, maar zelf geen miljarden kunnen verantwoorden? Permanente exit, geen wachtgeld, direct de bijstand in, confisqueren van alle persoonlijke eigendommen, tevens gerechtelijke gijzelneming totdat alles is terugbetaald. Dat is wat je anderen aandoet, waarom jezelf niet dan? Waar hebben jullie daadwerkelijk trouw aan gezworen, in woord en daad?

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl