Douane schrapt BSN uit identificatienummer 111.000 eenmanszaken

De Douane schrapt op last van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het burgerservicenummer (BSN) uit het identificatienummer van 111.000 eenmanszaken. Volgens de privacytoezichthouder werkt het gebruik van het BSN in het voor export vereiste EORI-nummer privacyrisico’s zoals identiteitsfraude in de hand. Daarnaast heeft de Douane geen grondslag om het BSN in het EORI-nummer op te nemen, aangezien dit niet noodzakelijk is.

Het EORI-nummer is een identificatienummer dat ondernemers nodig hebben voor het doen van zaken over de grens waarbij ze met de Douane te maken krijgen, bijvoorbeeld voor het doen van aangifte. EORI-nummers zijn er voor rechtspersonen, zoals een BV, maar ook voor natuurlijke personen met een bedrijf, de eenmanszaak. De Douane gebruikt dit nummer voor communicatie met de burger, het uitwisselen van informatie met andere overheden en registratie in een centraal Europees systeem dat onder meer toegankelijk is voor alle andere Europese douaneautoriteiten.

In het EORI-nummer dat eenmanszaken krijgen toegewezen is het BSN van de ondernemer verwerkt. Iets dat onnodige en ongewenste risico’s met zich meebrengt, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer iemand het EORI-nummer kent, is ook het BSN van de ondernemer bekend. Via het register van de Kamer van Koophandel (KvK) zijn hiermee ook de adresgegevens van deze persoon op te vragen.

“Hoewel criminelen met alleen het BSN en de adresgegevens van een ondernemer nog geen identiteitsfraude kunnen plegen, wordt het zo wel makkelijker voor criminelen om zich voor te doen als die ondernemer, vaak in combinatie met andere informatie”, zo stelt de AP. De toezichthouder heeft het probleem al vier jaar geleden bij de Belastingdienst aangekaart. De toenmalige Directeur-Generaal Belastingdienst, destijds verantwoordelijk voor de Douane, deed eind 2019 de toezegging het BSN uit het EORI-nummer te verwijderen.

De Douane staat inmiddels los van de Belastingdienst, maar het BSN is nog altijd niet uit het EORI-nummer verwijderd. Omdat het niet noodzakelijk is om het BSN in het EORI-nummer op te nemen ontbreekt de wettelijke grondslag om het BSN te verwerken. Daarmee is de Douane in overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De Autoriteit Persoonsgegevens riep de Douane op de aanpassing door te voeren. Vanaf 30 september dit jaar zullen nieuwe EORI-nummer geen BSN meer bevatten. Alle eenmanszaken met een EORI-nummer krijgen hierover een brief van de Douane.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl