DNB: Nederlanders kunnen zich nauwelijks tegen cyberincidenten verzekeren

Nederlanders kunnen zich nauwelijks tegen cyberincidenten verzekeren terwijl de risico’s van de digitalisering steeds groter worden, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuw rapport over de gevolgen van de digitalisering voor verzekeraars (pdf). Volgens DNB staat de markt voor particuliere cyberverzekeringen nog in de kinderschoenen.

Cyberincidenten kunnen zowel een criminele als niet-criminele oorsprong hebben, aldus DNB. Het gaat dan bijvoorbeeld om ransomware-aanvallen, maar ook om technische defecten aan hardware of menselijke fouten waardoor onbedoeld vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt. Vorig jaar waren er in Nederland vijftien verzekeraars actief die een cyberdekking aanboden. De totale bruto premieomzet bedroeg ongeveer 36 miljoen euro.

In 2015 was dit nog 10 miljoen euro. “Dit is snelgroeiend, maar ten opzichte van de potentiële verliezen en in termen van het totale premievolume van de Nederlandse schademarkt nog altijd klein”, zo stelt DNB. De toezichthouder merkt op dat Nederlandse huishoudens en bedrijven nu beperkt verzekerd zijn tegen nieuwe en
veranderende risico’s, zoals cyberrisico’s.

Een verder ontwikkelde cyberverzekeringsmarkt is geen wondermiddel voor de toenemende cyberrisico’s, maar kan wel een bijdrage aan een sterkere digitale weerbaarheid van de samenleving leveren, staat in het rapport vermeld. Zo zou een goed functionerende cyberverzekeringsmarkt het bewustzijn van bedrijven en huishoudens voor
de potentiële gevolgen van cyberincidenten kunnen vergroten en bijdragen aan kennisdeling.

“Ook kan het investeringen in cyberveiligheid aanmoedigen, onder andere doordat verzekeraars voorwaarden stellen aan de beveiliging van de it- en data-infrastructuur om voor verzekeringsdekking in aanmerking te
komen”, aldus De Nederlandsche Bank.

De toezichthouder kijkt dan ook niet alleen naar verzekeraars, maar ook naar huishoudens en bedrijven. Wanneer die zich bewuster zijn van de risico’s waaraan zij blootstaan kunnen zij zelf de benodigde preventiemaatregelen treffen. “Een groter bewustzijn stelt hen ook in staat een beter geïnformeerde afweging te maken over de wenselijkheid van (aanvullende) verzekering.”

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl