CDA en VVD willen opheldering over uitfaseren van sms-controle DigiD

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering moet opheldering geven over het verdwijnen van de sms-controle bij DigiD waar de Rekenkamer afgelopen maart voor waarschuwde. Daarnaast zorgt het toenemend gebruik van tweefactorauthenticatie bij DigiD dat burgers kunnen worden buitengesloten, zo liet de Rekenkamer verder in een rapport over ‘Digitale identiteit’ weten.

Het stelsel voor digitale toegang wordt met ingang van 1 juli dit jaar door De Wet digitale overheid (Wdo) veranderd. Er komen naast DigiD en eHerkenning andere inlogmiddelen. Daarom moet er een technisch aansluitpunt komen waar alle authenticatiemiddelen samenkomen. Dan hoeven uitvoerende organisaties zoals UWV, Belastingdienst en gemeenten alleen op één centraal punt aan te sluiten. “Dit aansluitpunt is er niet”, waarschuwde de Rekenkamer.

CDA en VVD hebben de staatssecretaris naar aanleiding van het rapport nu Kamervragen gesteld. “Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat door strengere beveiligingsmaatregelen, die per 1 juli met de ingang van de Wet digitale overheid ingaan, een grote groep burgers, die normaal gebruik maakt van sms-codes om in te loggen bij DigiD, dit straks niet meer kunnen omdat het technisch aansluitpunt dat moet komen zodat uitvoerende organisaties zoals de UWV, de Belastingdienst en gemeenten slechts op één centraal punt aan hoeven te sluiten, er nog niet is?”, vragen CDA-Kamerlid Slootweg en VVD-Kamerlid Rahimi.

Verder moet de staatssecretaris laten weten of ze het ermee eens is dat het ontbreken van het aansluitpunt een potentieel maatschappelijk ontwrichtende werking heeft als er niet meer ingelogd kan worden bij verschillende
organisaties. “Zo ja, wat gaat u doen om er voor te zorgen dat deze grote groep burgers wél gebruik kan (blijven) maken van de digitale faciliteiten van de overheid? Met andere woorden, wat gaat u doen om voor 1 juli 2023 dat
aansluitpunt wel te regelen?”, vragen Slootweg en Rahimi verder. Van Huffelen heeft drie weken om met een reactie te komen.

Image

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl