CBS: Nederlanders maken vaker online afspraak met huisarts

Nederlanders maken vaker online een afspraak met hun huisarts of medische specialist. Ook zoekt een grote meerderheid via internet naar gezondheidsinformatie, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste helft van vorig jaar maakte 43 procent van de bevolking van twaalf jaar of ouder online een afspraak met een huisarts of medisch specialist; een jaar eerder was dat nog 31 procent.

Verder zocht 73 procent van de onderzochte Nederlanders vorig jaar op internet naar gezondheidsinformatie. In 2020 was dat nog 72 procent. Vooral 25- tot 45-jarigen zochten in 2021 online naar informatie over gezondheid; 83 procent van de personen in deze leeftijdsgroep deed dit. 75-plussers zochten het minst vaak naar informatie op internet. Wel is er een sterke toename bij deze groep; vorig jaar zocht bijna de helft van de 75-plussers online naar gezondheidsinformatie, een jaar eerder was dat 39 procent.

Het CBS meldt dat het aandeel hoogopgeleide Nederlanders dat informatie over gezondheid zocht (85 procent) groter is dan het aandeel middelbaaropgeleiden (78 procent) en laagopgeleiden (59 procent). Het percentage hoogopgeleiden dat via internet een afspraak maakte met de huisarts of een medisch specialist (50 procent) is ook groter dan het percentage middelbaaropgeleiden (45 procent) en laagopgeleiden (34 procent).

Vier op de tien hoogopgeleiden bekeek medische gegevens van henzelf of gezinsleden online, onder middelbaaropgeleiden en laagopgeleiden was dit 35 procent en 24 procent. Hoogopgeleiden kochten (26 procent) vaker online medicijnen dan middelbaaropgeleiden (20 procent) en laagopgeleiden (10 procent). Gezondheids- of sportapps werden vaker gekocht door hoogopgeleiden dan middelbaar- of laagopgeleiden.

Image

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl