CBS doet vooronderzoek naar ransomware-aanvallen bij Nederlandse bedrijven

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een verkenningsonderzoek uitgevoerd naar de beschikbaarheid van data bij Nederlandse bedrijven over ransomware-aanvallen om zo uiteindelijk de omvang en impact van dergelijke aanvallen in kaart te kunnen brengen. Het gaat dan om zaken als de tijdslijn van de aanval, kosten, waaronder losgeld, reputatieschade en omzetverlies, technische kenmerken van de aanval en genomen maatregelen om de weerbaarheid te vergroten.

Vanwege de gevoeligheid van de data heeft het CBS als eerste stap gekeken door middel van gesprekken met overheids- en niet-overheidsorganisaties of het praktisch en juridisch gezien mogelijk is om dergelijke datasets te verzamelen en te koppelen om zo de omvang en impact van ransomware-aanvallen bij bedrijven in beeld te brengen. Het daadwerkelijk verzamelen van datasets en het publiceren van cijfers over ransomware vormen geen onderdeel van het verkenningsonderzoek.

Het CBS zal in overleg met het Nationaal Cybersesecurity Centrum (NCSC) de volgende stap in het onderzoek bepalen. Het uiteindelijke rapport zal niet opvraagbaar zijn om te voorkomen dat individuele organisaties worden onthuld. Het verkenningsonderzoek is bekostigd door het NCSC.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl