Brussel wil fabrikanten aansprakelijk maken voor schade door AI en updates

De Europese Commissie heeft vandaag twee voorstellen gepresenteerd die fabrikanten aansprakelijk maken voor schade veroorzaakt door kunstmatige intelligentie (AI) of door gebrekkige updates, of het niet verhelpen van kwetsbaarheden in hun producten. Hierdoor moeten onder andere slachtoffers van “AI-gerelateerde schade” eenvoudiger vergoed kunnen worden.

De huidige EU-regels inzake productaansprakelijkheid, die gebaseerd zijn op de risicoaansprakelijkheid van fabrikanten, zijn bijna 40 jaar oud. De Europese Commissie wil deze regels door middel van de herziene richtlijn productaansprakelijkheid en de richtlijn AI-aansprakelijkheid moderniseren en toepasbaar maken voor producten in het digitale tijdperk.

Zo zal schade veroorzaakt door producten zoals robots, drones of “smart-home”-systemen, die door software-updates, AI of digitale diensten die nodig zijn om het product te bedienen, onveilig worden gemaakt en wanneer fabrikanten er niet in slagen kwetsbaarheden op het gebied van digitale veiligheid weg te werken, vergoed kunnen worden.

“Om rekening te houden met het feit dat software-updates en -upgrades alsmede digitale diensten van invloed op de productveiligheid kunnen zijn, zal het nu tevens mogelijk zijn schadevergoeding te vorderen wanneer deze updates, upgrades en diensten gebreken vertonen en schade veroorzaken”, aldus een uitleg van de voorgestelde nieuwe richtlijn.

AI-aansprakelijkheid

De richtlijn AI-aansprakelijkheid moet onder andere zorgen voor uniforme regels voor toegang tot informatie en voor verlichting van de bewijslast met betrekking tot door AI-systemen veroorzaakte schade, bredere bescherming bieden aan slachtoffers en meer garanties van de AI-sector. De nieuwe regels zullen het bijvoorbeeld gemakkelijker maken om een schadevergoeding te verkrijgen in geval van discriminatie bij een sollicitatieprocedure waarbij AI-technologie betrokken is.

“Met het voorstel van vandaag over civielrechtelijke aansprakelijkheid op het gebied van AI bieden we de consument instrumenten om verhaal te halen in geval zij schade ondervinden als gevolg van AI, zodat zij hetzelfde beschermingsniveau genieten als bij traditionele technologie├źn en we zorgen voor rechtszekerheid op onze interne markt”, zegt Vera Jourova, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie. Het voorstel van de Commissie zal nu worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Europese Raad.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl