Belgische privacytoezichthouder ontving vorig jaar 1500 datalekmeldingen

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft vorig jaar ruim vijftienhonderd meldingen van datalekken ontvangen. Driehonderd meer dan in 2020. De toename zou onder ander door het thuiswerken en de digitalisering van de samenleving zijn veroorzaakt. “Dat het aantal meldingen de voorbije twee jaar gestegen is, heeft te maken met de versnelling van de digitalisering in onze maatschappij tijdens de coronapandemie”, zegt GBA-woordvoerster Aurélie Waeterlinckx tegenover De Zondag.

“Zo’n gegevenslek gaat bijvoorbeeld over een bedrijf dat slachtoffer is van hackers die schadelijke software installeren, waardoor hun gegevens worden gegijzeld, of een organisatie die per ongeluk gegevens doorstuurt naar de verkeerde persoon. Het komt ook voor dat een werknemer een laptop verliest waarop bestanden met persoonsgegevens staan”, legt Waeterlinckx uit.

De woordvoerster waarschuwt dat de digitalisering tot meer risico’s leidt voor persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer. “Mensen werken vaker van thuis uit, waardoor een veilige verbinding met het bedrijfsnetwerk noodzakelijk is. De versnelde digitalisering zorgt ook voor meer digitale misdrijven, zoals phishing, ransomware en hacking.” Onlangs liet de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens weten dat er vorig jaar 25.000 meldingen van datalekken zijn binnengekomen.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl