Belgische fotografen tegen plan om gemeentes pasfoto’s te laten maken

Belgische beroepsfotografen en aanbieders van pasfotocabines zijn tegen het plan van de Belgische regering om gemeentes de pasfoto’s voor identiteitsdocumenten te laten maken. Volgens de Belgische regering is dit nodig in de strijd tegen identiteitsfraude, maar de beroepsfotografen zijn fel tegen. Die stellen dat pasfoto’s een belangrijk
deel van hun omzet vormen en voor aanbieders van pasfotocabines zelfs de core business.

“Live enrollment dwingt gemeentebesturen om een activiteit uit te voeren die niet tot hun kerntaken behoort en waar ze nog geen materiaal, infrastructuur en competenties voor hebben”, zegt Berten Steenwegen, woordvoerder van vzw Studio. Samen met Beroepsfotografen, U2PF en Prontophot heeft vzw Studio een open brief verstuurd waarin ze hun ongenoegen over het plan kenbaar maken (pdf).

Naast de economische gevolgen waarschuwen de fotografen ook voor privacygevolgen. “Ook rond veiligheid en privacy vallen er heel wat kanttekeningen te maken. Zo zou live enrollment de manipulatie van het cliché onmogelijk maken en zo identiteitsfraude tegengaan. Maar dat is evenzeer het geval met de ‘live capture’-methode, die een digitale opname meteen op een beveiligde manier naar een server stuurt”, stelt Steenwegen.

De beroepsfotografen merken op dat landen als Frankrijk, Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk
en Estland hebben aangetoond dat het op een veilige wijze maken van pasfoto’s door beroepsfotografen mogelijk is. Ze vragen de Belgische regering dan ook om met hen in gesprek te gaan en tot verdere ontwikkelingen het project te staken.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl