Bedrijven in gas- en oliesector aangemerkt als vitale aanbieders

Bedrijven in de gas- en oliesector worden vanaf 1 januari volgend jaar aangemerkt als aanbieders van essentiële diensten, wat de digitale weerbaarheid van Nederland moet verhogen en de gevolgen van cyberincidenten beperken. Dat heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie bekendgemaakt.

Op basis van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) worden aanbieders van essentiële diensten (AED’s) aangewezen. Dat betekent dat deze partijen ernstige incidenten moeten melden bij zowel het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid als bij het Agentschap Telecom en dat zij passende maatregelen moeten nemen om hun ict-infrastructuur te beschermen.

“Olie- en gaslevering is een vitaal proces, omdat het belangrijke processen zijn voor de leveringszekerheid van energie. Aangezien digitale verstoring kan leiden tot grote, ontwrichtende effecten op de economie en maatschappij is het proportioneel om ook binnen deze sectoren AED’s aan te wijzen”, aldus Jetten in een brief aan de Tweede Kamer. Onlangs werden ook datacenters en dns-providers als vitale aanbieders aangewezen.

Volgens de minister zijn partijen binnen de olie- en gassector geïnformeerd over de voorgenomen aanwijzing en hebben actief gereageerd. “Veel partijen zien het nut en het belang van een aanwijzing.” Vanaf 1 januari 2023 wordt ook het bestaande vitale proces gas uitgebreid naar gasproductie, gasopslag, landelijk en zeetransport en regionale distributie van gas. Het bestaande vitale proces aardolie wordt uitgebreid naar productie, opslag, transport, raffinage en behandeling van olie.

Tot slot wordt per 1 januari het bestaande vitale proces elektriciteit hernoemd naar ‘Transport, distributie, en productie elektriciteit op land en zee’. Bij het proces horen dan ook de productie-installaties op zee, zoals windparken. Met deze toelichting en aanpassing van het vitale proces wil minister Jetten naar eigen zeggen duidelijkheid scheppen over het vitale belang van elektriciteitsproductie op de Noordzee en het daarbij horende net op zee.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl