Autoriteit Persoonsgegevens publiceert AVG-tips voor gemeenteraadsleden

Gemeenten verwerken veel persoonsgegevens van burgers, wat steeds vaker gebeurt met nieuwe technologie├źn of binnen samenwerkingsverbanden met andere partijen. Dit kan privacyrisico’s met zich meebrengen. Om ervoor te zorgen dat gemeenteraadsleden weten waar ze op moeten letten wanneer hun gemeente technologie inzet en deelneemt aan samenwerkingsverbanden heeft de Autoriteit Persoonsgegevens twee documenten gepubliceerd.

“Door het gemeentebestuur kritisch te bevragen, komen raadsleden op voor de privacy van de inwoners”, zo stelt de toezichthouder. Volgens de AP zetten gemeenten nog te vaak en te snel technologie in die niet conform de privacywetgeving is ontworpen en daar dus ook in de praktijk niet aan voldoet. Ook wordt er niet gekeken naar alternatieven die minder ingrijpend zijn voor de privacy. Gemeenteraadsleden moeten dan ook kijken naar zaken als noodzaak en het informeren van burgers.

Een ander punt waar gemeenten mee te maken krijgen is het delen van gegevens in samenwerkingsverbanden. “Gemeenten delen nog te vaak persoonsgegevens zonder te onderzoeken of ze dit ook mogen
doen. Ten onrechte nemen gemeenten aan dat de vastgelegde afspraken in het samenwerkingsverband
voldoende wettelijke basis bieden om persoonsgegevens te delen. Ook zijn verantwoordelijkheden en de
daaruit voortvloeiende verplichtingen niet altijd duidelijk beschreven”, aldus de AP. Door verschillende vragen hierover aan het gemeentebestuur te stellen kunnen raadsleden voorkomen dat hun gemeente de fout in gaat.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl