AP kritisch over kabinetsvoorstel voor hergebruik van persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over een voorstel van het kabinet en adviseert een grondige wijziging. Dit keer gaat het om de wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, waarin het kabinet overheidsinstellingen aanmoedigt overheidsdata, inclusief persoonsgegevens, beschikbaar te stellen voor hergebruik.

Zo moet overheidsdata beschikbaar komen voor bijvoorbeeld onderzoek, maar ook voor commercieel gebruik. Die data moeten volgens het voorstel ook doorzoekbaar zijn met software en te combineren zijn met andere data. De privacytoezichthouder waarschuwt voor het risico dat persoonsgegevens worden gedeeld zonder toestemming of medeweten van de mensen om wie het gaat.

Overheidsinstellingen worden verzocht informatie openbaar te maken, tenzij zij zelf inschatten dat dat niet kan. “Het zou niet aan overheidsinstellingen overgelaten moeten worden om af te wegen of persoonsgegevens gedeeld kunnen worden. Uiteindelijk behoor jij zelf te beslissen over jouw data. Tenzij de wetgever – en dus niet een overheidsorganisatie zelf – bepaalt dat dat niet zo is”, zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier.

In een advies over het voorstel adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens om in de wet op te nemen dat hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers in principe verboden is. En vervolgens in regels vast te leggen wanneer welke persoonsgegevens wél voor hergebruik beschikbaar mogen worden gesteld, en dus een uitzondering zijn op dat verbod.

Het is niet de eerste keer dat de AP het kabinet terug naar de tekentafel stuurt. Vorig jaar adviseerde de privacytoezichthouder 95 keer over wetgeving waarin verwerking van persoonsgegevens aan de orde was. In 18 gevallen was de toezichthouder zeer kritisch. In 37 gevallen had de AP enkele opmerkingen en 40 keer had de toezichthouder geen opmerkingen. “In bijna 20 procent van de gevallen werden persoonsgegevens dus onvoldoende beschermd. Of was erg onduidelijk hoe het zat met de bescherming. Ook kwam het voor dat het kabinet onvoldoende onderbouwde waarom het verwerken van persoonsgegevens nodig zou zijn”, aldus de AP eerder dit jaar.

Bron: Security.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12Privacy.nl