AIVD: organisaties moeten zich nu voorbereiden op quantumveilige encryptie

Quantumcomputers zullen volgens experts tussen 2030 en 2040 waarschijnlijk over voldoende rekenkracht beschikken om veel van de meest gebruikte encryptie-algoritmes te kraken. Organisaties moeten daarom nu in actie komen en zich gaan voorbereiden om op tijd over te stappen op quantumveilige encryptie, zo stelt de AIVD. De inlichtingendienst heeft samen met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) advies gepubliceerd dat voor ‘quantumveilige organisaties’ moet zorgen.

De overheidsdiensten stellen dat het onwaarschijnlijk is dat erop dit moment al quantumcomputers bestaan die over voldoende rekenkracht beschikken om een serieuze bedreiging te vormen voor de huidige encryptie. “Het is niet
met zekerheid te voorspellen op welk moment quantumcomputers ingezet kunnen worden om enkele van de meest gebruikte vormen van cryptografie te breken. Zo kan een doorbraak ervoor zorgen dat er sneller dan verwacht een krachtige quantumcomputer ontwikkeld wordt.”

Store now, decrypt later

De meest urgente dreiging vooralsnog is het ‘store now, decrypt later’ scenario. Een aanvaller verzamelt nu versleutelde data om die later in de toekomst met behulp van een quantumcomputer te kraken. Volgens de AIVD en het NCSC gaat deze dreiging nu vooral uit van statelijke actoren, omdat deze over de intentie en vereiste middelen beschikken om dergelijke aanvallen uit te kunnen voeren.

Organisaties die over gevoelige data beschikken die ook na de komst van de quantumcomputer nog vertrouwelijk moet zijn, wordt dringend aangeraden om nu al aanvullende maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen de dreiging van de quantumcomputer.

Kostbare migratie

De migratie naar quantumveilige encryptie zal organisaties veel tijd en middelen gaan kosten, zo laten de overheidsdiensten verder weten. Organisaties moeten als eerste de risico’s in kaart brengen die ze lopen met betrekking tot de quantumdreiging, alsmede waar ze allemaal encryptie gebruiken. Vervolgens moeten deze risico’s worden beoordeeld en een migratieplan worden opgesteld. Het risicoprofiel bepaalt hoe snel organisaties moeten overstappen.

“Sommige organisaties kunnen niet wachten op de standaarden voor post-quantumcryptografie, die naar verwachting vanaf 2024 beschikbaar komen, omdat hun data nu al quantumveilig moeten zijn. Voor andere organisaties is het minder dringend en kunnen nog wachten op het beschikbaar komen van de quantumveilige cryptografische standaarden.” Voor alle organisaties geldt dat het belangrijk is om nu al een risicoanalyse voor de quantumdreiging uit te voeren en te beginnen met het voorbereiden op de migratie naar quantumveilige cryptografie, zo voegt de AIVD toe.

Image

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl