ACM: vendor lock-in beperkt efficiënte gegevensuitwisseling in de zorg

In Nederland is een beperkt aantal ict-leveranciers in de zorg actief en deze vendor lock-in beperkt efficiënte gegevensuitwisseling, zo stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de toezichthouder is de gegevensuitwisseling in de Nederlandse zorg niet op het gewenste niveau omdat de gebruikte ict dit niet voldoende ondersteunt.

“Er is maar een beperkt aantal zorg-ict-leveranciers en zorginstellingen zijn sterk van hen afhankelijk. Overstappen naar een andere leverancier is moeilijk en duur, bijvoorbeeld omdat er veel is geïnvesteerd in het gebruik van het systeem en het gekoppeld is met vele andere systemen. Deze afhankelijkheid kan leiden tot een leveranciersklem (vendor lock-in). Het beperkt efficiënte gegevensuitwisseling en leidt tot hogere prijzen, minder kwaliteit van zorg en minder innovatie”, zo laat de ACM weten.

De toezichthouder publiceerde deze zomer de concept-leidraad ‘Goedwerkende markten voor zorg-ICT’, om de mededingingsregels voor zorg in de ict duidelijk te maken. De reacties op de leidraad zijn samengevat in een consultatieverslag en verwerkt in de definitieve leidraad. Die geeft inzicht in de concurrentieregels en de mogelijkheden voor samenwerking in deze markt, maar benoemt ook concrete voorbeelden van situaties die niet zijn toegestaan.

Verder stelt de ACM dat de zorg en de zorg-ict-markt beter kunnen functioneren als systemen makkelijker en beter aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daarvoor is het volgens de toezichthouder nodig dat er uniforme standaarden voor gegevensuitwisseling komen, zoals eenheid van taal en techniek. Het ministerie van Volksgezondheid is nu al bezig om dit via wet- en regelgeving te regelen. De ACM adviseert om zoveel mogelijk aan te sluiten bij open internationale standaarden in zorg-ict, zodat de markt open blijft voor alle ict-aanbieders.

Bron: Security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12Privacy.nl